Om Oppegård husflidslag

Informasjon om laget og våre vedtekter.

Laget ble stifte 19. januar 1978 og har ca. 100 medlemmer. Vi er tilsluttet Akershus Fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

I Oppegård Husflidslag deltar kvinner, menn og barn som trives med å føre tradisjoner videre og har nysgjerrighet på husflid. Vi tilbyr kurs i variert husflid og holder medlemsmøter som er åpne for alle interesserte. Vi har kurslokaler og vevstue i Kapellveien 7 på Kolbotn, i den gamle realskolen.

Medlemskap gir 20 % rabatt på kurs i eget lag og 10 % ved kurs i andre lag.

Formål

Oppegård husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Ung husflid

Ung Husflid er for barn i alderen 6-13 år. De møtes normalt til aktiviteter hver annen uke. Se også husflidslagets monter ved biblioteket.

Ung Husflids kontaktperson: vi mangler for tiden en leder så det er ikke møter inntil vi har dette på plass.

Adresse og kontaktinformasjon

Oppegård Husflidslag, Kapellveien 7, 1410 Kolbotn

Bankgiro: 7877.08.72188

Kurs og møtesenter: Kapellveien 7, Kolbotn

E-post: post@oppegard-husflidslag.no

Husflidslagets styre

Leder: Kari Rød mob 950 39 786, e-post: t-roed2@online.no

Studieleder :Jorunn Sørby mob. 913 33 418, e-post jorunn.sorby@gmail.com

Øvrige styremedlemmer:

Signe Skovly mob. 982 03 190, e-post signe.skovly@live.no

Berit Telle, mob. 480 78 144, e-post berit.telle@gmail.com

Solveig Aune, mob. 911 49 191, e-post tomaun2@online.no

Anne Karin Hokholt, mob. 482 21 152, e-post annehokholt@gmail.com

Oppegård husflidslags vedtekter