Om Oppegård husflidslag

Her finner du litt informasjon om laget og våre vedtekter.

Laget ble stifte 19. januar 1978 og har ca. 100 medlemmer. Vi er tilsluttet Akershus Fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

I Oppegård Husflidslag deltar kvinner, menn og barn som trives med å føre tradisjoner videre og har nysgjerrighet på husflid. Oppegård Husflidslag ble stiftet 19. januar 1978.

Vi tilbyr kurs i variert husflid og holder medlemsmøter som er åpne for alle interesserte. Medlemskap gir 20 % rabatt på kurs i eget lag og 10 % ved kurs i andre lag.

Formål

Oppegård husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Vi har vevstue og kurslokaler i Kapellveien 7 på Kolbotn, i den gamle realskolen.

Ung husflid

Ung Husflid er for barn i alderen 6-13 år. De møtes til aktiviteter hver

annen uke. Se også husflidslagets monter ved biblioteket.

Ung Husflids kontaktperson: Tone Engelhardtsen mob. 928 11 199, e-post toneengelhardtsen@gmail.com

Adresse og kontaktinformasjon

Oppegård Husflidslag, Kapellveien 7, 1410 Kolbotn

Bankgiro: 7877.08.72188

Kurs og møtesenter: Kapellveien 7, Kolbotn

Husflidslagets styre

Leder: Kari Rød mob 950 39 786, e-post: t-roed2@online.no

Studieleder: Gerd Ingrunn Røe, mob. 906 64 104, epost gerdingunnroe@gmail.com

Øvrige styremedlemmer:

Signe Skovly mob. 982 03 190, e-post signe.skovly@live.no

Siri R. Iversen mob. 934 31 105, e-post siri.iversen@gmail.com

Berit Telle, mob. 480 78 144, e-post berit.telle@gmail.com

Solveig Aune, mob. 911 49 191, e-post tomaun2@online.no

Oppegård husflidslags vedtekter