Om Oppegård husflidslag

Her finner du litt informasjon om laget og våre vedtekter.

Laget ble stifte 19. januar 1978 og har ca. 100 medlemmer. Vi er tilsluttet Akershus Fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

I Oppegård Husflidslag deltar kvinner, menn og barn som trives med å føre tradisjoner videre og har nysgjerrighet på husflid. Oppegård Husflidslag ble stiftet 19. januar 1978.

Vi tilbyr kurs i variert husflid og holder medlemsmøter som er åpne for alle interesserte. Medlemskap gir 20 % rabatt på kurs i eget lag og 10 % ved kurs i andre lag.

Formål

Oppegård husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Vi har vevstue og kurslokaler i Kapellveien 7 på Kolbotn, i den gamle realskolen.

Ung husflid

Ung Husflid er for barn i alderen 6-13 år. De møtes normalt til aktiviteter hver annen uke. Se også husflidslagets monter ved biblioteket.

Ung Husflids kontaktperson: vi mangler for tiden en leder så det er ikke møter inntil vi har dette på plass.

Adresse og kontaktinformasjon

Oppegård Husflidslag, Kapellveien 7, 1410 Kolbotn

Bankgiro: 7877.08.72188

Kurs og møtesenter: Kapellveien 7, Kolbotn

Husflidslagets styre

Leder: Kari Rød mob 950 39 786, e-post: t-roed2@online.no

Studieleder :Jorunn Sørby mob. 913 33 418, e-post jorunn.sorby@gmail.com

Øvrige styremedlemmer:

Signe Skovly mob. 982 03 190, e-post signe.skovly@live.no

Berit Telle, mob. 480 78 144, e-post berit.telle@gmail.com

Solveig Aune, mob. 911 49 191, e-post tomaun2@online.no

Anne Karin Hokholt, mob. 482 21 152, e-post annehokholt@gmail.com

Oppegård husflidslags vedtekter