Studieringer/Læringsverksted

Oversikt over studieringer 2024.

Stå-på ring

Vi lager produkter for salg til inntekt for laget.

Start: torsdag 29. august, annenhver torsdag kl. 10.30 - 14.00.

Oppegårdvotten

Leder

:

Anne Karin Hokholt, mob. 482 21 152.

Pris

:

Ingen avgift

Håndarbeidsring

Start: tirsdag 20. august, annenhver tirsdag, kl. 10.30 – 14.00.

Leder

:

Signe Skovly, mob. 982 03 190

Pris

:

Pris: kr 200,- for ikke medlem/kr 150,- for medlem.

Patchwork

Start: mandag 26. august, annenhver mandag, kl. 10.30 – 14.00.

Leder

:

Evelyn Fonn Aaslie, mob. 414 05 116.

Pris

:

Pris: kr 200,-for ikke medlem/kr 150,- for medlem.

Kortring

Vi lager kort til alle anledninger.

Start: fredag 6.september kl. 10.00 – 15.00. Øvrige dager etter avtale.

Leder

:

Randi Utsigt mob. 922 44 278

Pris

:

kr. 30,- pr. gang for ikke medlem, og kr. 25,- for medlem.

Vevring

Start: mandag 26. august, annenhver uke, kl. 18.00.

Leder

:

Eva Lund mob 906 39 410 og Kari Rød mob 950 39 786.

Pris

:

Pris: kr. 450,- for ikke medlem/kr 300,- for medlem.

Skinnfell

Start: torsdag 5. september kl. 18.00 – 21.00. Deretter 10. oktober, 7. november og 5. desember.

Leder

:

Gerd Ingunn Røe, mob. 906 64 104.

Pris

:

30,- pr. gang for ikkemedlem og kr. 25,- for medlem.

Bunadring

Start: tirsdag 27. august, annenhver tirsdag, kl. 10.30 – 14.00.

Leder

:

Solveig Arent Aune, mob. 911 49 191

Pris

:

Pris: kr. 200,-/kr. 150,-.

Sømring

Vi tar i bruk symaskin. Oppstart etter avtale.

Leder

:

Berit Telle mob. 480 78 144.

pris

:

Pris: kr. 30,- pr. gang for ikke medlem

og kr. 25,- for medlem.